วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอ.ครูระนองฯ Date: 2018-02-26 15:04:35
IP: 1.4.248.26
 
 
 
 
 
 

นางอัญชุลี  เนื่องเสวก  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด พร้อมนางเพ็ญกุล  ใช้โรจน์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดระนอง  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ