เลขที่สมาชิก *
เลขบัตรประชาชน *
ชื่อ
*
นามสกุล *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
  ตัวอย่าง : 7/7/2524
เบอร์บ้าน  
  ตัวอย่าง : 021112222
เบอร์มือถือ *
  ตัวอย่าง : 0812223333
Email  
รหัสผ่าน *
  รหัสผ่านสมาชิกกำหนดเอง
ยืนยันรหัสผ่าน *
 
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ  

1. โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบทุกรายการ

2. ระบุเลขทะเบียนโดยเติมเลข 0 ข้างหน้าเพื่อให้ครบ 7 หลัก เช่น 0000001, 0000012,

    0000123, 0001234

3. ระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก

4. กรอกชื่อ-สกุลตามบัตรประชาชน โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าใดๆ ทั้งสิ้น

5. กำหนดรหัสผ่านสูงสุดไม่เกิน 17 ตัวอักษร จะเป็นรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ

6. เมื่อท่านลงทะเบียนขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานระบบได้ทันที