กำชับเจ้าหน้าที่
Posted: สมาชิกในสหกรณ์ Date: 2019-04-04 19:17:25
   
  สวัสดีค่า ต้องการให้สหกรณ์ กำชับเต้าหน้าที่ ให้ไม่พูดเรื่องของสมาชิกครู ซึ่งมีกรณีพบมากับตัว เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสหกรณ์ อยู่ใกล้บ้านแบะได้นำเรื่องภายในสหกรณ์ของเราระบบการเงินที่เรา ทำ ให้คนในครอบครัวทราบ ซึ่งจริงๆเท่าที่เข้าใจ มันไม่ใช่เรื่องของคุณ จะรู้จักกันส่วนตัว หรืออย่างไรแล้วแต่ แต่มันไม่สมควร ที่คุณจะนำไปพูดหรือบอก ครอบครัวเค้าเค้ายอกเองคุณคนนอกไม่ต้องยุ่ง! ไม่พอใจมากค่า สหกรณ์ควรกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยน่าค่า ถ้ายังมีแบบนี้อีก เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนนั้นต้องรับผิดชอบค่า หวังว่า คงจะกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยน่าค่า ขอบคุณค่า
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :
 
แฟ้มเอกสาร (doc,xls,ppt,pdf)
รูปภาพ (jpg,png,gif,bmp)
*กรุณาละเว้นชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาไทยหรืออักขระพิเศษต่างๆ (*,'+-%#@!><?)
   
 
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ