กู้ฉุกเฉิน
Posted: พนักงานราชการ Date: 2019-01-10 13:43:42
   
  เป็นพนักงานราชการคะ กู้ปกติอยู่คะ ต้องการ กู้ ฉ ได้อีกไหม แล้วคิด ผ่อนเดือนละเท่าไหร่คะ สมมุติ กู้ 50000 บาทคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ฝ่ายบริหาร  2019-01-24 15:37:56
 
 
  กู้ใหม่ได้ แต่ต้องดูอายุสัญญาจ้างของพนักงาราชการประกอบการพิจารณาการให้กู้ว่ามีเงินเดือนคงเหลือเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :
 
แฟ้มเอกสาร (doc,xls,ppt,pdf)
รูปภาพ (jpg,png,gif,bmp)
*กรุณาละเว้นชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาไทยหรืออักขระพิเศษต่างๆ (*,'+-%#@!><?)
   
 
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ