***วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559  ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง***
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มเงินปันผลเข้าบัญชี
คำขอสมัครทำบัตร SCIB CO-OP D CARD และหนังสือยินยอม
หนังสือรับรอง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มคำร้องขอโอนสมาชิก
แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
แบบฟอร์มใบลาออกจากสมาชิกสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
แบบฟอร์มใบสมัครสงเคราะห์ศพสมาชิก

 
 
 
 

 

วันนี้: 449 คน
ทั้งหมด: 176617 คน

 

 


 

Next
Previous

 
 
  Image  
 
แจ้งการตรียมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน -สถานที่คาดว่าจะเป็น หอประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม  เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2559 ถึง 12 ธันวาคม 2559หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองไม่ว่างครับ
 
  Image  
 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.75 ปี ส่วนเงินกู้ที่ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 6.75 ต่อปี      เป็นร้อยละ 6.50  ต่อปี..
   
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
ยินดีให้บริการจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
   
   
00241  ครูหน่วยโอน   (4/7) ครูปอ 14 เธ•.เธ„. 2559
00240  เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก  (0/4) จุฑารัตน์ บัวสุข 01 เธ.เธ„. 2559
00239  รับสมัครบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา ปี 2559  (0/5) ปชส.สอ.ครูระนอง 08 เธกเธด.เธข. 2559
00238  กู้สามัญ  (1/5) สมาชิก 28 เธž.เธ„ 2559
00237  กู้ฉุกเฉิน  (2/3) สมาชิก 17 เธž.เธ„ 2559
00236  กู้สามัญ  (1/5) Bbbbb 09 เธž.เธ„ 2559
00235  ใบสมัครทัศนศึกษา 59  (0/3) ปชส.สอ.ครูระนอง 17 เธกเธต.เธ„ 2559
00234  โครงการทัศนศึกษาประจำปี 2559  (1/4) ปชส.สอ.ครูระนอง 17 เธกเธต.เธ„ 2559
00233  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน / กรรมการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 58  (15/2) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 09 เธž.เธข. 2558
00232  อยากให้ลงแบบฟอร์มบันทึกข้อความในดาวห์โหลด  (1/3) สมาชิก 29 เธ.เธข. 2558
00231  ต้องการถอนตัวจากการเป็นผู้ค้ำประกันต้องทำอย่างไร  (1/4) สมาชิก 07 เธช.เธ„. 2558
00230  วงเงินกู้สามัญ  (1/4) สมาชิกบ้านนอก 05 เธช.เธ„. 2558
00229  สอ.ครูระนองฯ เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจทัศนศึกษา ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน  (0/0) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02 เธกเธด.เธข. 2558
00228  เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558  (1/12) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02 เธกเธด.เธข. 2558
00227  สอ.ครูระนองฯ เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจทัวร์ประเทศเวียดนาม  (2/1) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอ.ครูระนอง 20 เธ.เธž. 2558
00226  แนวทางปฏิบัติในการให้สินเชื่อแก่สมาชิก  (0/0) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอ.ครูระนอง 18 เธ.เธž. 2558
00225  การให้เงินสนับสนุนโครงการฯ โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (0/0) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 26 เธก.เธ„. 2558
00224  รายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557  (0/0) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอ.ครูระนอง 22 เธก.เธ„. 2558
00223  ช้อมูล  (0/0) วนิดา 27 เธž.เธข. 2557
00222  สวัสดิการสงเคราะห์  (12/1) สมาชิก 18 เธž.เธข. 2557
   
 
  Warning: include(coop1/part/ws_list_img.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kruranong/domains/kruranong.com/public_html/index.php on line 1266 Warning: include(coop1/part/ws_list_img.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kruranong/domains/kruranong.com/public_html/index.php on line 1266 Warning: include(): Failed opening 'coop1/part/ws_list_img.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/kruranong/domains/kruranong.com/public_html/index.php on line 1266
 
 
   

 

รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.75%
- เงินกู้สามัญ
6.75%
- เงินกู้สวัสดิการ
6.75%
- เงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝากค้ำประกัน
6.50%
-เงินกู้สวัสดิการดำรงชีพโครงการพิเศษ
6.50 %

 

- ออมทรัพย์ 1.25%
- ออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
- ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน 3.50%
- ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์4.00%
- ออมทรัพย์ ATM 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ (2)0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ(3) 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ(4) 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ (5) 0.00%
- ประจำสะสมทรัพย์ 0.00%
- ประจำ 24 เดือน 0.00%
- ประจำ 36 เดือน 0.00%
- ประจำ 48 เดือน 0.00%
- ประจำ 60 เดือน 0.00%
- ประจำ 1 ปี [ N ] 0.00%
- ประจำ 2 ปี [ N ]0.00%
- ประจำ 3 ปี [ N ] 0.00%
- ประจำ 24 เดือน 0.00%
- ประจำ 36 เดือน 0.00%
- ประจำ 48 เดือน 0.00%

 

ธ.กรุงไทย จำกัด
บัญชีเลขที่ 806-1-03189-2

ธ.ธนชาต จำกัด
บัญชีเลขที่ 366-2-13692-8
ธ.กรุงเทพ จำกัด
บัญชีเลขที่ 291-0-26491-6
 
ธ.ทหารไทย จำกัด

บัญชีเลขที่ 429-2-04553-3

ธ.ออมสิน สาขาระนอง

บัญชีเลขที่ 050680500381

 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ