***สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนองฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / อนุปริญญา  รับสมัคร 20 มีนาคม - 21 เมษายน 2560 วันเวลาทำงาน***
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มเงินปันผลเข้าบัญชี
คำขอสมัครทำบัตร SCIB CO-OP D CARD และหนังสือยินยอม
หนังสือรับรอง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มคำร้องขอโอนสมาชิก
แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
แบบฟอร์มใบลาออกจากสมาชิกสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
แบบฟอร์มใบสมัครสงเคราะห์ศพสมาชิก

 
 
 
 

 

วันนี้: 2562 คน
ทั้งหมด: 608664 คน

 

 


 

Next
Previous

 
 
  Image  
 
สอ.ครูระนองฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
 
  Image  
 
สอ.ครูระนองฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วราว  2  ตำแหน่ง ฝ่ายสินเชื่อ 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี่ เอกการบัญชี  การเงิน  การธนาคาร  และฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์  1  ตำแหน่ง  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า  อนุปริญญา  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560   ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
 
  Image  
 
โครงการทัศนศึกษา ประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษา สำหรับสมาชิก  ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 6-12 เมษายน 2560 ณ ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม.."ครั้งเดียวเที่ยวสองประเทศ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง"   กัมพูชา : เมืองเสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - พนมเปญ เวียดนาม : โฮจิมินห์ซิตี้ (เมืองไซง่อน) เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  80 ท่าน   ระหว่่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2560 ***สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน*** ค่าใช้จ่ายท่านละ  12,900.-บาท  เท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่  07...
   
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
ยินดีให้บริการจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
   
   
00253  การทำประกันชีวิตวงเงินกู้  (2/161) ครูเมือง 26 ม.ค. 2560
00249  กู้เงินตัวเอง  (1/136) สมาชิก 25 ม.ค. 2560
00241  ครูหน่วยโอน   (4/111) ครูปอ 14 ต.ค. 2559
   
 
 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด สนับสนุนการจัดงานวันครูประจำปี 2560
 
   
 
งานวันครูประจำปี 2560
 
   
 
ชมรมสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง ออกเยี่ยมสมาชิก
 
   
 
สอ.ครูระนองฯ เข้าสักการะพระบรมศพฯ
 
   
 
สอ.ครูนครปฐม นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 
 
   

 

รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.50%
- เงินกู้สามัญ
6.50%
- เงินกู้สวัสดิการต่างๆ
6.50%
- เงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝากค้ำประกัน
6.25%

-เงินกู้สวัสดิการดำรงชีพ
6.50%

 

 

 

- ออมทรัพย์ 1.25%
- ออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
- ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน 3.50%
- ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์4.00%
- ออมทรัพย์ ATM 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ (2)0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ(3) 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ(4) 0.00%
- ออมทรัพย์พิเศษ (5) 0.00%
- ประจำสะสมทรัพย์ 0.00%
- ประจำ 24 เดือน 0.00%
- ประจำ 36 เดือน 0.00%
- ประจำ 48 เดือน 0.00%
- ประจำ 60 เดือน 0.00%
- ประจำ 1 ปี [ N ] 0.00%
- ประจำ 2 ปี [ N ]0.00%
- ประจำ 3 ปี [ N ] 0.00%
- ประจำ 24 เดือน 0.00%
- ประจำ 36 เดือน 0.00%
- ประจำ 48 เดือน 0.00%

 

ธ.กรุงไทย จำกัด
บัญชีเลขที่ 806-1-03189-2

ธ.ธนชาต จำกัด
บัญชีเลขที่ 366-2-13692-8
ธ.กรุงเทพ จำกัด
บัญชีเลขที่ 291-0-26491-6
 
ธ.ทหารไทย จำกัด

บัญชีเลขที่ 429-2-04553-3

ธ.ออมสิน สาขาระนอง

บัญชีเลขที่ 050680500381

 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ