หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา

 

 

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561
ร่างข้อบังคับ สอ.ครูระนอง 2560
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มเงินปันผลเข้าบัญชี
คำขอสมัครทำบัตร SCIB CO-OP D CARD และหนังสือยินยอม
หนังสือรับรอง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
แบบฟอร์มคำร้องขอโอนสมาชิก
แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

 
 
 
 

 

วันนี้: 126 คน
ทั้งหมด: 975342 คน

 

 


 

Next
Previous

 
 
  Image  
 
การแก้ไขปัญหาการชำระหนี้
 
  Image  
 
ประกาศวันหยุดเนื่องจากวันสหกรณ์แห่งชาติ
 
  Image  
 
สอ.ครูระนองฯ เปิดให้บริการในวันหยุดทำการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด  ที่มีความประสงค์ติดต่อในการขอรับบริการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด ได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัดเปิดให้บริการในวันหยุดทำการแก่สมาชิก ในวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.โดยเปิดให้บริการในด้านงานเอกสารเท่านั้น เช่นการรับคำขอกู้ , ตรวจสอบสิทธิการกู้ , ทำสัญญากู้ และยื่นคำร้องต่างๆ       ยกเว้นการรับเงินกู้และบริการด้านการเงินทุกประเภท     &n...
   
 
ขั้นตอนการให้บริการในด้านต่างๆ ของสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
ยินดีให้บริการจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
   
   
00269  กำชับเจ้าหน้าที่  (0/757) สมาชิกในสหกรณ์ 04 เม.ย. 2562
00268  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ควรเก็บเรื่องราวสมาชิกเป็นความลับ  (0/684) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง 04 เม.ย. 2562
00267  หากต้องการถอนค้ำประกัน ทำอย่างไร  (0/640) chayanis 13 มี.ค 2562
00266  ขอทราบข้อมูล  (0/513) ข้าราชการ 12 ก.พ. 2562
00265  กู้ฉุกเฉิน  (1/715) พนักงานราชการ 10 ม.ค. 2562
   
 
 
 
   
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด สนับสนุนการจัดงานวันครูประจำปี 2560
 
   
 
งานวันครูประจำปี 2560
 
   
 
ชมรมสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง ออกเยี่ยมสมาชิก
 
   
 
ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด
 
   
 
สอ.ครูระนองฯ เข้าสักการะพระบรมศพฯ
 
   
 
สอ.ครูนครปฐม นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 
   
 
เยี่ยมสมาชิกผู้ทุพลภาพในพื้นที่อำเภอกระบุรี
 
   
 
มอบอุปกรณ์กีฬา
 
 
 
   
 
บรรยายสรุปต้อนรับ สอ.แม่โจ้
   

 

รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.00%
- เงินกู้สามัญ
6.00%
- เงินกู้สวัสดิการต่างๆ
6.00%
- เงินกู้สามัญ 90% ของทุนเรือนหุ้นบวกเงินรับฝาก
5.75%

-เงินกู้สวัสดิการดำรงชีพ
6.00%

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561 

 

 

- ออมทรัพย์  ร้อยละ 1.25
- ออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ 2.25
- ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน ร้อยละ 3
 

 

 

ธ.กรุงไทย จำกัด
บัญชีเลขที่ 806-1-03189-2

ธ.ธนชาต จำกัด
บัญชีเลขที่ 366-2-13692-8
ธ.กรุงเทพ จำกัด
บัญชีเลขที่ 291-0-26491-6
 
ธ.ทหารไทย จำกัด

บัญชีเลขที่ 429-2-04553-3

ธ.ออมสิน สาขาระนอง

บัญชีเลขที่ 050680500381

 

 
 
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ